CREATE VALUE

Társaságunk jó szakmai megítélésének és megbízhatóságának bizonyítéka, hogy részt vehettünk az Európai Uniós források felhasználásának ellenőrzésében. Így a Közlekedési Operatív Program záró projektellenőrzéseiben is közreműködtünk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság megbízásából részt vettünk a projektzáró “C” típusú ellenőrzéseiben.

Szakértői tevékenységet is folytatunk, így például Vácon a Dunai árvíz helyreállítási munkálatai során végeztünk felméréseket és adtunk szakmai megoldási javaslatokat a károk helyreállítására. Több forgalmi adatfelvétel (forgalomszámlálások, kordonfelvételek, parkolásfelvételek, kikérdezések és háztartásfelvételek) lebonyolítása is tevékenységünkhöz kötődik.

Közreműködtünk Budapest és agglomerációjának teljes területére kiterjedő, egységes forgalmi modellt készítésében is.

REFERENCIÁK

Műszaki Szakértői Tevékenység

Megvalósíthatósági Tanulmány

Közlekedési Hatásvizsgálat

Ma már a projektek megtervezése és a pályázati dokumentációk elkészítése, az elektronikus felületek kezelése külön szakértelmet igényel. Emellett, gyakran szükséges a különböző szintű és kapcsolatrendszerű partnerségek szervezése, a közös és kölcsönös hasznok feltérképezése, és az ezen alapuló megállapodások kialakításának segítése.

Valamennyi szakterület számára szükséges a hazai és a nemzetközi konzorciumban megvalósítható pályázati és más projektek előkészítése. Figyelemmel kísérjük az új lehetőségeket és követelményeket, és partnereink igényeit ismerve előmozdítjuk a projekteknek a megrendelők igényeihez történő szabását az éppen aktuális jogszabályi keretek között. Fontos tevékenységünk a pályázati anyagok beadásának koordinálása, a pályázati anyag összeállítása és a szakmai résztvevőkkel való kapcsolattartás.

REFERENCIÁK

közlekedési munkarészek előkészítése

CEF pályázati adatlap összeállítása két nyelven

területfejlesztési koncepció szakmai elemei

A 2014-2020-as Európai Uniós finanszírozási ciklus meghatározó eleme a károsanyag-kibocsátás csökkenését, a környezetkímélő megoldások előtérbe helyezését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését előidéző környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, az egyéni közlekedés visszaszorítása.

Társaságunk az e-mobilitás terén széles körű ismeretekkel rendelkezik, referenciáink között szerepelnek elektromos meghajtású járművek bevezetését, energiaellátását vizsgáló tanulmányok.

A forgalmi modellezést, forgalom szimulációt, az intelligens közlekedési rendszerek tervezését, adatfelvételeket korszerű informatikai rendszerek támogatásával végezzük. Emellett nyújtunk térinformatikai-, portál-, szoftverfejlesztési- és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat is.

REFERENCIÁK

szabad férőhely kijelzését szolgáló rendszer tervezése

Teljes K+F projekt

szakvélemény