Create Value

CREATE VALUE

A műszaki infrastruktúra területfejlesztési jelentősége óriási, mivel a gazdasági és társadalmi élet minden szegmensében jelen van, a közlekedési hálózatok fejlettsége a területfejlesztés egyik alapvető meghatározója. A térségi megközelíthetőség napjaink egyik legfontosabb gazdasági telepítő tényezője. Egy-egy térség fejlődéséhez elengedhetetlen a korszerű személy- és áruszállítás feltételeinek megteremtése.

Cégünk ehhez járul hozzá terület- és településfejlesztési koncepciók és tervek készítésével, a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei fejlesztési tervének, a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet tervezési dokumentumainak, valamint a Közép-Dunántúli Integrált Településfejlesztési Stratégia Zirc, Sümeg, Pápa és Devecser városokra vonatkozó közlekedési munkarészeinek elkészítésével.

Készítettünk közlekedési koncepciókat Budapest és agglomerációja vonatkozásában, valamint Helyi Építési Szabályzatok közlekedési munkarészeit az ország különböző településein.

Referenciák:

Közlekedési koncepció

Közlekedési koncepció

Közlekedési koncepció

Egy fejlesztés eredményes végrehajthatóságának feltétele, hogy a műszaki kidolgozottságon túl a jogi, szervezeti, szervezési, bevezethetőségi feltételrendszer is teljes mértékben feltárásra kerüljön. A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatjuk a megoldani kívánt problémát, a lehetséges megoldások körét, az ajánlott megoldást megvalósító projekt terjedelmét, a szükséges beruházások várható költségeit, valamint feltérképezzük a fejlesztés kockázatait.

Szakembereink, kutatási és elemzési tapasztalataikat felhasználva elkészítik a közlekedést érintő fejlesztésekre irányuló megvalósíthatósági tanulmányokat, és ha a jogszabályok előírják, a megfelelő szakirányú hatásvizsgálatokat és hatástanulmányokat. Széles körű ismeretekkel rendelkezünk az e-mobilitás terén, referenciáink között szerepelnek elektromos meghajtású járművek bevezetését, energiaellátását vizsgáló tanulmányok is.

Referenciák:

RMT és RMT felülvizsgálat

Hatástanulmány

Forgalmi vizsgálat

A közlekedéstervezés területén jelentős tapasztalattal rendelkezünk a támogatott projektek előkészítő munkáiban, kérelmek összeállításában, projektmenedzsmentben. Szakmai tanácsadással támogatjuk a kedvezményezetteket fejlesztési elképzeléseik megvalósításában az ötlettől, a finanszírozáson át egészen a kivitelezés lezárásáig.

Az elkészült dokumentációkat igény esetén idegen nyelven is elkészítjük.

A közlekedéstervezés során az első és egyik legfontosabb lépés a jelenlegi állapot minél pontosabb leírása, megismerése, hiszen ez alapjaiban határozza meg az elkészült terv minőségét és gyakorlati hasznát. Ehhez saját fejlesztésünkkel gyorsabban és pontosabban tudjuk elvégezni a kezdeti, bemeneti forgalmi adatok gyűjtését.

Referenciák:

Tervpályázat

Tervpályázat

Kerületi Építési Szabályzat