Create Value

VÁROSI INFRASTRUKTÚRA TERVEZÉS

CREATE VALUE

Projekt címe:

Budapest I. kerület, Szentháromság tér engedélyes terv és kiviteli terv

Megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Projekt Leírása:

A budapesti Szentháromság tér – Szentháromság utca – Hess András tér átépítésének engedélyezési tervdokumentációját 2014-ben készítettük el.

A tervezési diszpozíció szerint az UNESCO világörökség részeként számon tartott, műemlék jelentőségű tervezési területen egységes felületet kellett kialakítani, az útpálya szintjének járda szintre történő felemelésével. Továbbá rendezni a kellett a terület csapadékvíz-elvezetését, zöldfelületeit.

Projekt címe:

Csepeli útépítés egyesített engedélyezési-kiviteli tervezési szolgáltatás

Megrendelő:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Projekt Leírása:

XXI. kerület (Csepel), Királyerdő városrészén a meglévő murvás utak szilárd burkolattal történő ellátásának, valamint csapadékvíz-elvezetés rendezésének, a járdaburkolatok felújításának és a zöldfelületek rendezésének engedélyezési és kiviteli terveit készítettük el és beszereztük hozzá a szükséges hatósági engedélyeket.

A tervezési területek szűk szabályozási szélességgel rendelkeztek, melyek a tervezési feladatot nehezítették. A meglévő faállomány megmentésére tett törekvéseink is sikeresek voltak, annak ellenére, hogy a növényzet és a közműbeépítettség is jelentősen leszűkítette a megoldási lehetőségeket.

Projekt címe:

Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca burkolat felújítás

Megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Projekt Leírása:

Budapest I. kerület Budavár Önkormányzatának megbízásából elkészítettük a “Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca (Bécsi kapu tér – Boldog XI. Ince Pápa utca)” útszakasz egyesített útépítési tervét. Az útépítési és forgalomtechnikai tervezésen kívül a tervezés részét képezte a csapadékvízelvezetés, a közvilágítás átépítése is. Munkánknak is köszönhetően a főváros egy ikonikus része újulhatott meg, klasszikus formában.

A projekt során ismét bizonyíthattuk, hogy nem okoz számunkra gondot a sűrű közműbeépítettség, illetve a műemléki környezet megóvása sem.

KÜLTERÜLETI INFRASTRUKTÚRA TERVEZÉS

Projekt címe:

Magyar Közút, Tolna megyei útfelújítás

Megrendelő:

Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Projekt Leírása:

A Szekszárd közelében található “5116. Tolna-Bogyiszló összekötő út 0+620 – 4+785 km szelvények. közötti szakasz” külterületi út útfelújítási projektjében a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízásából vettünk részt. A munka során a szakasz rendkívül rossz állapotban lévő útburkolatának aszfalt marás-szőnyegezéssel történő felújításának útépítési engedélyezési és kiviteli terveit készítettük el.

A tervezési feladat kihívását az jelentette, hogy a tervezett beavatkozásokat a meglehetősen szűkös költségkereten belül lehessen tartani.

Projekt címe:

Magyar Közút, Észak-magyarországi útépítési tervezés

Megrendelő:

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Projekt Leírása:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye öt helyszínén – köztük például Sárospatak és Bodrogkeresztúr térségében – a Bodrog folyó mentén, összesen 15,5 km hosszban a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. megbízásából, országos közutak kifejezetten rossz állapotú útburkolatának felújítási terveit készítettük el engedélyezési és kiviteli terv szinten.

A munkát rendkívül rövid határidővel végeztük el, szem előtt tartva és betartva a projektre szabott szűkös költségkeretet.

Projekt címe:

Magyar Közút, HEVES megyei útfelújítások

Megrendelő:

Speciálterv Kft.

Projekt Leírása:

Heves megyében, a Tisza-tó vonzáskörzetében található a 3121. jelű út, mely Besenyőtelek és Tiszanána községek összeköttetését biztosítja. A projekt során az összekötőút 12+090-13+290 km szelvények közötti szakasz rossz állapotú útburkolatának aszfalt marás-szőnyegezéssel történő felújításának útépítési engedélyezési és kiviteli terveit készítettük el.

A munkát a Speciálterv Kft. megrendelése alapján, szintén rendkívül rövid határidővel és a szűkös költségkeret maximális betartásával végeztük el.

KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS

Projekt címe:

Böszörményi út – Apor Vilmos tér

Megrendelő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Projekt Leírása:

Budapest XII. kerület, Böszörményi út komplex felújításához és az Apor Vilmos téri körforgalom megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésében a TCF konzorcium tagként vettünk részt. Feladatunk az Apor Vilmos térre tervezett “piskóta” körforgalom útépítési és forgalomtechnikai terveinek elkészítése volt.

A tervezési feladat kihívását az érintett terület nagysága és komplexitása adta. Az egymáshoz közel lévő csomópontok összevonását a csomópontban közlekedő közúti, közúti villamosvasúti, kerékpáros, gyalogos forgalom is nehezítette.

Projekt címe:

Nyíregyháza kerékpárút

Megrendelő:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt Leírása:

Nyíregyházán az Önkormányzat megbízásából nagyjából 8,0 km kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveit készítettük el. Tervezési feladat részét képezte az útépítési és forgalomtechnikai tervek mellett szükséges szakági tervek, valamint két új vasúti átjáró elkészítése is.

A projekt szakmai kihívását a tervezési szakasz nagysága és inhomogenitása adta. A beavatkozási területen kerékpáros nyomokat, önálló kerékpáros utat és közös gyalog – és kerékpárutat is terveztünk. A változatos és néhol nagyon szűk beépítettség, a közművek miatti kötöttségek mellett kialakított kerékpárúton két új vasúti keresztezést is ki kellett alakítani.

Projekt címe:

Békéscsaba Weinkheim kerékpárút tervezés

Megrendelő:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt Leírása:

A meglévő kerékpárforgalmi létesítmények hiányzó kapcsolatainak kiépítésével, valamint környező települési hálózatok összekapcsolásával, célunk egy olyan egységes hálózat kialakítása volt, mely vonzó alternatívát kínál mind a hivatásforgalmi, mind a turisztikai közlekedésben az egyéni közlekedéssel szemben. Tervezési feladat az útépítés és forgalomtechnika mellett a szükséges szakágak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése volt.

A tervezési feladat kihívását a tervezési terület beépítettsége, szűk szabályozási szélessége és a helyi védettség alatt álló természetvédelmi terület jelentette.

KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ / SUMP

Projekt címe:

Budapest egységes cityogisztikai célkitűzéseinek koncepcióját tartalmazó tanulmány

Megrendelő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Projekt Leírása:

A városi mobilitás egyik jelentős, sokszor elfeledett rétegét, az áruk és termékek áramlását, a teherforgalmi kiszolgálás feltételeit újragondoló koncepció elkészítése nagy jelentőségű, hiszen ez a forgalmi réteg hatással van a közlekedés, a városfejlesztés és a környezetvédelem területére is. Olyan komplex szemléletű tervet készítettünk, mely túlmutat egy szűk ágazati koncepción:

a teherszállítás problémáit nem ágazaton belül és nem kizárólag tiltásokkal, korlátozásokkal, hanem a mobilitás egészén átívelő szemlélettel és ösztönzőkkel javasolja megoldani.

Projekt címe:

Komplex Fővárosi behajtási rendszer

Megrendelő:

Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Projekt Leírása:

A koncepció készítése során a feladatunk a Komplex fővárosi behajtási rendszer struktúrájának és működési folyamatainak rendszerterv szintű kidolgozása volt. A technikai-, jogszabályi- és szervezeti adottságok felmérését követően definiáltuk a rendszer hiányzó elemeit, rögzítettük az ezekkel szemben támasztott követelményeket, majd mindezek alapján teljes körűen előkészítettük a szükséges fejlesztéseket.

A projekt során ki kellett dolgozni az eljárások megindításához szükséges műszaki fejlesztési specifikációkat és egyéb kapcsolódó dokumentumokat, valamint elő kellett készíteni a szükséges közbeszerzési dokumentációkat.

Projekt címe:

Crokodile projekt keretében forgalmi menedzsment tervek kidolgozása

Megrendelő:

Universitas-Győr Nonprofit Kft.
Budapest Közút Zrt.

Projekt Leírása:

A CROCODILE 2.0_HU elnevezésű projektet keretében feladatunk a Budapestre vonatkozó forgalmi menedzsment terv kidolgozása volt. Az anyag szorosan épít a CROCODILE 1 keretében elkészített management tervben foglaltakra, így az abban meghatározott módszertan alapján konkrét intézkedési terveket dolgoztunk ki.

A projektben végzett munkánk másik nagy részre a meglévő fővárosi eljutási idő monitoring és tájékoztató rendszer központi algoritmusának felülvizsgálata volt, valamint javaslatot tettünk egy új algoritmus kidolgozására is.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY, HATÁSTANULMÁNY

Projekt címe:

Budapest, BUDAVÁR RMT éS RMT FELÜLVIZSGÁLAT

Megrendelő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. / Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Projekt Leírása:

„A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése, valamint a projekt keretében midibuszok beszerzése” című EU projekt céljául tűzte ki, hogy a Budai Vár egy olyan vonzó területté váljon, mely az ott lakók számára élhető, ugyanakkor élénk, impulzív, különböző közlekedési módokkal és eszközökkel könnyen elérhető.

Hosszú távú cél volt a közel gépjárműmentes Vár kialakítása. A gyalogos és kerékpáros közlekedés kedvező feltételeinek megteremtésével, korszerű és környezetbarát közösségi közlekedéssel kívántuk megvalósítani Váron belüli forgalmat és a Vár elérését, szem előtt tartva, hogy a területen megmaradjon az életteli pezsgés és az itt lakók számára a korlátozások több előnyt jelentsenek, mint hátrányt. A projekt zárásakor az megalapozó RMT felülvizsgálatára is sor került.

Projekt címe:

X. Kerület, Közlekedési hatásvizsgálat átdolgozása

Megrendelő:

STAVMAT Zrt

Projekt Leírása:

A X. kerületi Kerületi Építési Szabályzatmódosítás közlekedési munkarésze során, az előzetes elemzések és forgalomfelvételek arra engedtek következtetni, hogy a tervezett beépítés nagy volumene miatt annak forgalomnövekményével számolni kell, a jelenlegi infrastruktúrában feltehetőleg problémákat okozna, így mértékének és lebonyolódásának becsléséhez mélyebb vizsgálatok elvégzése vált szükségessé. Ennek során több közlekedési beruházás lett előírva, amik egyértelműen predesztinálják az építhető szintterületet, ezzel biztosítva azt, hogy ne épülhessen akkora komplexum, aminek a keltett járműforgalmát a közúthálózat ne bírná el. A 2017-ben készített eredeti hatástanulmány óta a külső és belső feltételrendszerben bekövetkezett változások szükségessé tették a dokumentáció felülvizsgálatát, aktualizálását.

Projekt címe:

EUROCENTER forgalmi vizsgálat

Megrendelő:

MAGNUM Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Kft.

Projekt Leírása:

Az Eurocenter tulajdonosi és üzemeltetői körében bekövetkezett változások hatására a közeljövőben a bevásárlóközpont nem csak megújul, hanem bővülni is fog. Ez nagy hatást gyakorol a jelenlegi belső forgalmi rendre és a külső közlekedési kapcsolatokra is. Munkánk célja egy olyan tanulmányterv kidolgozása volt, ami a mai állapotot elemezve javaslatot ad a rövid távon tervezett fejlesztésekre, illetve egy nagyobb mértékű modernizálás miatti forgalomnövekmény kezelésére is.

A közlekedési hatások bemutatásához mikroszimulációs modellezést választottunk, ami amellett, hogy látványos és pontos válaszokat tud adni, a megalkotása nagy szakértelmet kíván. A fejlesztéseknek a rendelkezésre álló kereteken belül kellett maradnia, de megfelelő iteratív tervezés során eljutottunk az optimum pontra, ami minden résztvevő számára megfelelőnek bizonyult.

TERVPÁLYÁZAT, TANULMÁNYTERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Projekt címe:

Budapest Déli Városkapu fejlesztés tervpályázat

Megrendelő:

3H Építésziroda

Projekt Leírása:

A KKBK Nonprofit Zrt. által kiírt nemzetközi tervpályázat a csepeli szigetcsúcs és a környezetében található, alulhasznosított, barnamezős övezetek fejlesztését tűzte ki céljául. Építészekkel és várostervezőkkel a csapatban sikerült olyan masterplant létrehoznunk, amit a zsűri az előkelő 3. hellyel jutalmazott. A projektben a mi feladatunk volt egy olyan, az összes közlekedési alágazatra kiterjedő, holisztikus megközelítésű közlekedési rendszer megálmodása, ami egyszerre emberi léptékű, fenntartható, de gyors, és szükség esetén tömegrendezvények közlekedési igényeit is le tudja vezetni. A terv bírálatából csak egy gondolatot szeretnénk kiragadni:

“A pályamű legnagyobb erénye, hogy mindenre lehetőséget ad, de semmire nem kényszerít […], ezzel igyekezve jó példát mutatni a város egészének.”

Projekt címe:

Pannonhalma tervpályázat

Megrendelő:

SPP Architecture Kft.

Projekt Leírása:

Pannonhalma “Cipódomb” tervezett beépítésére kihirdetett meghívásos tervpályázaton, cégünk egy interdiszciplináris tervezőcsapat tagjaként indult. A feladatunk az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó közlekedési hálózat kidolgozása volt. Ennek során – a beépítés jellegére reflektálva – a gépkocsiforgalmat a szükséges minimumra szorító, emberi léptékű, az emberi kapcsolatokat felértékelő, mégis gyors közlekedési rendszer alakítottunk ki. A tervezőcsapatunk által készített pályázatot a tervzsűri megosztott első díjjal jutalmazta.

Célunk a több, mint ezer éves Pannonhalmi főapátsághoz méltó beépítés megalkotása volt, ami egyszerre modern és hagyományőrző, központi, de mégsem domináns. Egy ehhez illeszkedő közlekedési rendszer egyszerre inkluzív, jól elérhető, de mégis emberközeli, melyben nem a forgalom dominál. 

Projekt címe:

Budapest, X. kerület Határ út Kerületi Építési Szabályzat

Megrendelő:

Urbanitás Kft.

Projekt Leírása:

A jelenleg alulhasznosított területen tervezett ingatlanfejlesztés szükségessé teszi a kerületi építési szabályzat módosítását, ennek kötelező tartalmi eleme a közlekedési kapcsolatrendszer vizsgálata. Az előzetes elemzések alapján egyértelművé vált, hogy mélyebb hatásvizsgálatra lesz szükség, ami alapját képezi a KÉSZ-be implementálandó közlekedésfejlesztési javaslatoknak.

A KÉSZ közlekedési munkarészének készítéséhez a terület speciális helyzetéből adódóan a jogszabályban foglaltnál sokkal komolexebb elemzés vált szükségessé, hogy az Önkormányzat, a Főváros és a beruházói érdekek találkozhassanak.

MÉRNÖKI-, MŰSZAKI- TANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS

Projekt címe:

KÖZOP záró projekt ellenőrzés I-II

Megrendelő:

iUtak Kft.

Projekt Leírása:

A Közlekedési Operatív Program keretében készült projektek “C” típusú, helyszíni, záró projektellenőrzéseit a KÖZOP IH és a Széchenyi Programiroda munkatársaival közösen végeztük. Feladatunk a projektek megfelelő színvonalú mérnöki, műszaki teljesítésének ellenőrzése volt.

Minden helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, melyben az esetleges hibák és ténymegállapítások kerültek rögzítésre. A projektek között voltak előkészítési, tervezési projektek és megvalósult építések is. A vizsgált építési projektek között szerepelt építési munka, vasúti fejlesztés, kerékpárút és gyorsforgalmi út is.

Projekt címe:

Fenntartható helyközi közösségi közlekedési irányítási rendszer megvalósíthatósági tanulmánya

Megrendelő:

Fehérvári és Fekete Kft.

Projekt Leírása:

„A fenntartható helyközi közösségi közlekedési irányítási rendszer kidolgozását, korszerűsítését, eredményességét segítő kormányzati döntéseket is megalapozó megvalósíthatósági tanulmány”-ban az átfogó utasszámlálás módszertani előkészítése valamint az országos csatlakozás menedzsment-rendszer kialakítása és az értékesítési rendszerek összehangolása volt a feladatunk.

Az idő szűkössége miatt feladataink elvégzésére nagyon kevés idő jutott, de csapatunk szakértelmének, létszámának és rugalmasságának köszönhetően sikeres projektet zárhattunk

Projekt címe:

Budapest, X. kerület KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLAT ÁTDOLGOZÁSA

Megrendelő:

STAVMAT Zrt.

Projekt Leírása:

A X. kerületi Kerületi Építési Szabályzatmódosítás közlekedési munkarésze során, az előzetes elemzések és forgalomfelvételek arra engedtek következtetni, hogy a tervezett beépítés nagy volumene miatt annak forgalomnövekményével számolni kell, a jelenlegi infrastruktúrában feltehetőleg problémákat okozna, így mértékének és lebonyolódásának becsléséhez mélyebb vizsgálatok elvégzése vált szükségessé. Ennek során több közlekedési beruházás lett előírva, amik egyértelműen predesztinálják az építhető szintterületet, ezzel biztosítva azt, hogy ne épülhessen akkora komplexum, aminek a keltett járműforgalmát a közúthálózat ne bírná el. A 2017-ben készített eredeti hatástanulmány óta a külső és belső feltételrendszerben bekövetkezett változások szükségessé tették a dokumentáció felülvizsgálatát, aktualizálását.

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Projekt címe:

Közép-Dunántúli ITS közlekedési munkarészeinek előkészítése

Megrendelő:

Pestterv Kft.

Projekt Leírása:

A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada
készítette el a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, „Városfejlesztési Kézikönyv” útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS).
A projekt célja a járásszékhely városok Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak felülvizsgálata, illetve ahol szükséges, ennek elkészítése volt, a tapasztalatoknak, valamint az új szakpolitikai elvárásoknak megfelelően. Az ITS lehetővé teszi a városok számára fejlesztési stratégiájukhoz illeszkedő projektek végrehajtását Európai Uniós és hazai források segítségével. Abban az esetben, ha a város nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval (TK) , úgy ennek a dokumentumnak az elkészítése is szükséges.
A projekt célja továbbá a ROP-okra vonatkozóan a 2007-2013-as programozási időszak városfejlesztési tapasztalatainak összegzése, az időszakra vonatkozó kis- és középvárosi Integrált Városfejlesztési Stratégiák megvalósulásának értékelése volt.

Projekt címe:

M70 2×2 sávra történő bővítésének CEF pályázati adatlap összeállítása angol és magyar nyelven

Megrendelő:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Projekt Leírása:

A projekt átfogó célja a „Mediterrán folyosó” részét képező M70 autóút M7 autópálya – Tornyiszentmiklós (szlovén-magyar határ) közötti szakaszának 2×2 sávos autópályává fejlesztése. Ez a részben 2×2, részben 2×1 sávos autóútnál kb. 2×5 km (összesen 10 km) hosszon a jelenlegi 2×1 sávos keresztmetszet 2×2 forgalmi sávos keresztmetszetre bővítését, fizikai elválasztás és leállósáv kialakítását jelenti.

A projekt eredményeként K.I.A. osztályba tartozó, 2×2 sávos burkolt leállósávval és fizikai elválasztó sávval rendelkező, 130 km/ó tervezési sebességű autópálya épül.

Az említett út az M7 autópályához, valamint a szlovén A5 autópályához kapcsolódik, így a beruházás megvalósításával az európai korridor teljes magyarországi és szlovén szakasza 2×2 forgalmi sávossá válik, lehetővé téve a nemzetközi forgalom akadálymentes átvezetését és legfőképp a balesetek számának és súlyosságának csökkenését.

Projekt címe:

Veszprém megyei stratégia

Megrendelő:

Fehérvári és Fekete Kft.

Projekt Leírása:

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014-2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra törtnő felkészülés részeként megújította területfejlesztési dokumentumai. Ennek a tervezési folyamatnak részeként a megyei önkormányzat elkészítette Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióját.

A területfejlesztési koncepcióval összhangban, arra építve megkezdődött Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának kidolgozása. A területfejlesztési koncepció a megye hosszú
távú céljait jelöli ki, és ezzel mintegy iránytűje a 2014-2020-as időszakra középtávú időszakra
készülő területfejlesztési programnak. A készített dokumentum ennek a középtávú programnak az egyeztetési változata. A területfejlesztési program stratégiai és operatív programból épült fel.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

Projekt címe:

Fővárosi P+R parkolók szabad férőhely kijelzését szolgáló rendszer tervezése

Megrendelő:

Budapest Közút Zrt.

Projekt Leírása:

A projekt tervezési feladata két szakaszra bontható. Az I. szakaszban P+R parkolók szabad férőhely kijelzést szolgáló rendszer, rendszertervét kellett megalkotnunk. A II. szakaszban a rendszertervben meghatározott tervezési paraméterek alapján a Csepeli, Hűvösvölgyi P+R-nél, illetve a 3-as úti viszonylaton készítettük el a tényleges kijelzők kiviteli tervét, a hozzá tartozó szakági tervekkel.

Kimondottan érdekes volt, a jelenlegi rendszer megismerése, a hozzá tartozó kapcsolódási pontok, illetve a belső kommunikációs protokollok feltárása. Szakmai kihívást jelentett egy mindenre kiterjedő tervezési metodika megalkotása, amit az összes P+R parkolónál alkalmazni lehet.

Projekt címe:

Automatizált, videó alapú forgalomszámlálási rendszer és szolgáltatás fejlesztés támogatása

Megrendelő:

SAJÁT PROJEKT

Projekt Leírása:

2021 elején kezdtük meg Videó alapú forgalomszámlálási rendszerünk kutatás-fejlesztési munkálatait.

A projektben megoldást fogunk kínálni a jelenleg alkalmazott “élőerős” módszerek hibáinak kiküszöbölésére, az eredmények javítására és költséghatékonyságára vonatkozóan is.

Ennek eredményeképpen a tervezési folyamatok jelentősen felgyorsulhatnak úgy, hogy a tervezés minősége is kiemelkedően javulhat. Mindezek mellett, hatékony eszköze lehet a döntéstámogatásnak is.

A projekttel kapcsolatos további információért keressen bennünket bizalommal!

Projekt címe:

Tatabánya- IT szakvélemény készítése

Megrendelő:

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

Projekt Leírása:

A „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című projekt megvalósításához szükséges valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakítására került sor.

A fejlesztés komplex közlekedésfejlesztési, közlekedésinformatikai és IT szakismeretet igényel. Éppen ezért a fejlesztési projektben egy, a szakágainkon átívelő közlekedési IT szakvélemény elkészítésére kaptunk felkérést.

A munkát előremutató és innovatív megoldásainknak köszönhetően, markánsan szűk időkeretben sikerült kiviteleznünk.